Pinterest
分类 食用鱼料(淡水)
0663-3277331
产品询价
产品详情

产品用法与用量

品牌

料号

粒径

体重(g

日投喂次数

日投喂量%/鱼体重)

包装规格

东丸

粉料

0.12

<100/

1-2

酌情添加

20kg/

A0(缓沉料)

0.5-0.55 mm

<800/

<10%

2kgX5/

A1(缓沉料)

0.8-0.85 mm

600-800/

A2(缓沉料)

1.0-1.1 mm

400-600/

<8%

A3(缓沉料)

1.5-1.6 mm

250-400/

00#(浮性料)

1.5-1.6mm

250-400/

<6%

20kg/

01#浮性料)

2.0-2.2 mm

50-250/

02#(浮性料)

2.5-2.6 mm

10-25

2-5%

1#(浮性料)

3.0-3.3 mm

25-50

2#(浮性料)

3.8-4.2 mm

50-100

3#(浮性料)

4.8-5.2mm

100-150

1-3%

4#(浮性料)

6.0-6.5mm

150-250

5#(浮性料)

8.0-8.5mm

250-350

6#(浮性料)

9.5-10.0

350


产品规格及营养值

品牌

料号

蛋白

粗脂肪

粗纤维

粗灰分

赖氨酸

总磷

水分

东丸

粉料

50.0%

8.0%

5.0%

18.0%

3.0%

1.5%

12.0%

开口料A)-A3

52.0%

6.0%

5.0%

18.0%

3.0%

1.5%

12.0%

苗料00#-02#

50.0%

6.0%

5.0%

18.0%

3.0%

1.5%

12.0%

育成料1#-6#

50.0%

8.0%

5.0%

18.0%

3.0%

1.5%

12.0%


深入了解威尼斯wns.8885556
一直以卓越的品质、合理的价格、快捷的交货、专业的服务为原则,提升客户的经济效益
XML 地图